Fokus på EUX og EUD

Under denne overskrift var ønsket at sætte fokus på en sektor, der er præget af en stor aldersdiversitet og hvor der ikke har været tradition for en attraktiv ungekultur lignende den andre unge møder på gymnasiet eller i andre tiltrækkende arbejdskulturer.

Baggrunden for aktiviteterne har dermed været at udforske hvad der kræves af skole og praksis og deraf udvikle og iværksætte indsatser der kan styrke ungdomslivet på SOSU-uddannelserne. Under denne projektdel er der på tværs af skolerne udviklet og afprøvet 12 aktiviteter der rummer såvel faglige som sociale ungemiljøer.

Disse aktiviteter kan du læse mere om herunder.

Årshjul

Buddyordning

Elev-til-elev sparringscafé

En Galion-ordning som bindeled mellem SOSU Østjylland og Silkeborg kommune

Fagligt og socialt forum i praktikperioden

Fælles arrangement for EUX-elever

Fokus på det fysiske arbejdsmiljø i praktikken

Forumteater

Forberedelse til somatisk praktik

Aktivitet for eleverne med socialt og fagligt indhold, mens de er i 1. praktik

Forberedelse og opsamling på første praktikperiode

Ungenetværk