Forumteater

Eleverne på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har efterspurgt netværk og fællesskab i praktikperioderne, og samtidig oplever nogle elever, at det er svært at komme i praktik og falde til på en arbejdsplads.

 

På initiativ af skolens lokale uddannelsesudvalg har skolen derfor inviteret social- og sundhedsassistenteleverne ind til forumteater i deres første praktikperiode for at udveksle erfaringer og drøfte dilemmaer fra praksis med henblik på fælles refleksion.

 

Forumteater er en metode, som hjælper eleverne til at mærke deres oplevelser og reflektere over de situationer, der spilles. Derudover giver aktiviteten eleverne mulighed for at møde hinanden, selv om de er spredt for alle vinde i praktikperioden.

 

I denne video kan du høre, hvad Marie Rud, leder af et plejecenter i Vejle Kommune, siger om forumteater som metode. Du kan også se klip fra forumteater i praksis: https://www.youtube.com/watch?v=T32SVyMLbKo

 

Formålet

  • At styrke elevernes fællesskabs- og netværksfølelse i praktikperioden.
  • At understøtte elevernes erfaringsudveksling og dialog med hinanden.
  • At understøtte elevernes faglige udvikling, herunder refleksions-, kommunikations- og samarbejdskompetencer.


Målgruppe

Hovedforløbselever på EUD og EUX uddannelserne indenfor social og sundhed.

Aktiviteten er udviklet af
Social- og Sundhedsskolen FVH

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten