Aktiviteter, der understøtter fastholdelsen af eleverne i praktikken på SOSU-uddannelserne

Med projektet ’Aktiviteter der understøtter fastholdelsen af eleverne i praktikken på SOSU-uddannelserne’ ønskede skolerne, at afprøve seks forskellige gennemførelsesaktiviteter – én aktivitet på hver skole – der på hver deres måde skal virke understøttende for at eleverne allerede på deres grundforløb 2 mod social- og sundhedsuddannelserne bliver mere rustede til overgangen til hovedforløbet, og særligt overgangen til den første praktik de skal i umiddelbart efter starten på hovedforløbet på social- og sundhedsuddannelserne.

Skolerne har internt og i samarbejde med praksissamarbejdspartnere udviklet og afprøvet seks aktiviteter, som du kan finde herunder.

De handlemodige SOSU-elever

Digitale undervisningsforløb som forberedelse til praktikken

HverdagsCafé

Overgang fra Grundforløb til SOSU

Støtte, når dansk er dit andet sprog

Temaeftermiddage for uddannelsesansvarlige og praktikvejledere