Støtte, når dansk er dit andet sprog

Udvikling af Tips og tricks for vejledning af tosprogede elever 

Aktiviteten består af to dele.  

  1. Undersøgelse af problemstillinger for tosprogede elever på Social og sundhedshjælperuddannelsen. 
  2. udarbejdelse af en folder med tips og tricks til undervisere og vejledere.

Vi har set behov for at blive bedre til at støtte de tosprogede elever, som vi ser som en kæmpe ressource på vores uddannelser og det samme gør arbejdsgiverne. Men der er udfordringer, som vi skal have identificeret og fundet løsningsforslag på. 

Problemstillingen lød således: 

  • Hvordan får vi brugt de tosprogedes ressourcer bedre? 
  • Hvordan får vi minimeret udfordringerne? 

 

Det overordnede formål er at fastholde de tosprogede elever i uddannelse. Det gælder primært social- og sundhedshjælperelever og elever på GF2 

Delmålet er, at de tosprogede elever oplever at projektindsatserne er medvirkende til at de kan gennemføre 1. praktikperiode på social- og sundhedshjælperuddannelsen. 

Målgruppe

Tosprogede elever 

Praktikvejledere 

Undervisere 

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten