Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Gennem fokusgruppeinterview med tosprogede elever samt praktikvejledere, har vi identificeret en række problemstillinger, som eleverne oplever på deres uddannelse både i skolen og i praktikken.  

Eleverne, som blev interviewet var alle social-og sundhedshjælperelever, som havde gennemført deres første praktikperiode. Der var elever med vidt forskellig baggrund, alder, kultur og sproglige forudsætninger. 

Praktikvejlederne, som indgik i undersøgelsen var alle ansat i Viborg Kommunes ældrepleje og havde erfaring med tosprogede elever. 

Interviewene har været baggrunden for udarbejdelse af en folder med tips og tricks målrettet undervisere og praktikvejledere, som har med tosprogede elever at gøre. 

Folderen er blevet præsenteret på LUU, skole-praktikforum, arbejdsgiver-skoleforum, på en temaeftermiddag for praktikvejledere i Viborg Kommune samt på en pædagogisk dag for undervisere på SOSU STV. 

Efterfølgende er der blevet arbejdet med materialet i praktikken og på skolen. 

 
Hvordan blev processen evalueret?

Ved simple fysiske spørgeskemaer og løbende fokusgruppe interviews af både elever og galioner
Konkret afprøves en introuge for nyansatte elever ved opstart af uddannelse og en introuge forud for første praktikperiode samt regelmæssig kontakt gennem første praktikperiode. Alle tre dele er drevet af galionerne og understøttes af skolen og praksis.  

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Tosprogede elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen på Viborg-afdelingen. 

Praktikvejledere i Viborg Kommune. 

Undervisere på social- og sundhedshjælperuddannelsen på Viborg-afdelingen. 

 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Det er et vigtigt emne at sætte fokus på. Men man skal også være opmærksom på, at målgruppen er meget bred og det er klart, at det er svært at lave generelle retningslinjer/anbefalinger. 

Det har dog vist sig, at fokus på emnet i sig selv har haft en positiv effekt. 

Det er altid en god ide at inddrage eleverne. Det har været utroligt gavnligt at interviewe eleverne og lade dem fortælle, hvilke udfordringer de står med som tosprogede elever.  

 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten