En aktiv ungepolitik på social og sundhedsuddannelserne

Fælles aktiviteter og matching af elever, der understøtter fastholdelse af eleverne i praktikken på SOSU-uddannelserne

Fokus på EUX 

Fokus på EUX og EUD