Fokus på EUX

Skolerne har forud for projektet identificeret ønsker fra eleverne samt fokusområder fra undervisere og ledelse med det sigte at styrke de sociale- og faglige miljøer på EUX-uddannelserne på SOSU-skolerne. Med afsæt i dette er der i projektperioden blevet afprøvet seks forskellige indsatser målrettet SSA EUX.

Disse seks aktiviteter kan du læse mere om herunder.

Digitale cases med VR til EUX

En undersøgelse af EUX som karrierevej

Understøttelse af en EUX Velfærd-identitet

EUX læringsfællesskaber og netværk i praktikken med studerende fra professionsuddannelserne

EUX-læringscenter og studiemiljø i fokus

Mandagspraktik