EUX-læringscenter og studiemiljø i fokus

Alle EUX-holdene (4 årgange) samles til undervisning i ét lokale – EUX-læringscenter, når de er på skoleophold på SOSU STV. Det vil sige, at der undervises på forskellige niveauer i samme lokale af én til to undervisere. 

Der er fokus på vidensdeling og formidling på tværs af årgangene. 

Formålet er, at  

  • skabe en oplevelse af øget EUX-fagidentitet hos eleverne med rum for vidensdeling og socialt fællesskab på tværs af EUX-årgangene i EUX-Læringscenter i skoleperioderne 

og 

  • eleverne gennemfører EUX-uddannelsen, samtidig med det skaber fortællinger som kan være med til at øge rekrutteringen til EUX. 
  • at eleverne oplever at være en del af et udbytterigt fagligt og socialt fællesskab  
  • at EUX-læringscenter opleves som ”cool place”, hvor EUX- eleverne giver udtryk for en høj grad af faglig stolthed og et stærkt berigende fællesskab 

Formålet

Etablering af et ungemiljø via sparring med de unge

Målgruppe

EUX Velfærd – SOSU-ass. som primære målgruppe 

Inddragelse af EUX-grundforløb som sekundær målgruppe 

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten