Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Alle EUX-hold på SOSU STV er på skole i løbet af efterårs halvåret, hvor de er samlet i EUX-læringscenter. Når de er på skoleophold.  

De har fælles ture ud af huset i løbet af skoleperioderne. De er afsted sammen men med et forskelligt fagligt fokus. 

Vi har evalueret EUX-læringscenter gennem interview med eleverne. Både elever, som har oplevet at være en del af de ordinære assistenthold i starten af deres uddannelse, hvorefter de blev en del af EUX-læringscenter samt elever, der kun har oplevet deres uddannelse i EUX-læringscenter. 

 
Hvordan blev processen gennemført?

XX

Hvordan blev processen evalueret?

XX

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

EUX Velfærd – SOSU-ass. som primære aktører 

EUX-koordinator 

EUX-undervisere 

Inddragelse af EUX-grundforløb som sekundær aktører 

Ledelsesrepræsentanter 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Det er vigtigt, at det er gennemgående undervisere der er på EUX-læringscenter, for at skabe kontinuitet i forløbene og sikre kvalitet og differentiering. 

Eleverne giver udtryk for. At det er rart at være en del af en helhed, når de sidder på så små hold. Der er god mulighed for sparring på tværs af holdene og det er gavnligt for både nye og mere rutinerede elever.  

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten