En undersøgelse af EUX som karrierevej

Denne aktivitet er en undersøgelse af den verden som EUX-elever er en del af, de erfaringer, der allerede findes i forhold til EUX som karrierevej og de fortællinger, der er med til at definere feltet.

Formålet

Formålet er, at vi bliver klogere på, hvilke tanker og forestillinger både elever, praksis og ansættelsesstederne har ift. til EUX-assistentuddannelsen, herunder om der er særlige karriereplaner i og i forhold til praksis, at få øje på nye og overraskende fortællinger.  

Målgruppe

EUX-elever og deres omverden: Skole, ansættelsessteder, praktiksteder

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten