HverdagsCafé

Hverdagscaféen er en tidlig forebyggelsesindsats, hvor elever på tværs af praktikpladser kan møde hinanden en fast ugedag hver måned.

 

I hverdagscaféen kan eleverne også møde deres arbejdsgiver og uddannelsesvejleder fra skolen.

 

I hverdagscaféen får eleverne mulighed for at drøfte følgende:

  • Hvad er de gode oplevelser i praktikken
  • Hvad kunne et dilemma være
  • Hvor har jeg haft brug for hjælp (hvem spurgte du)
  • Hvilke gode råd vil jeg tage med 

Derudover er der mulighed for at eleverne kan lave en socialaktivitet – dette er elevbåret.

 

Formålet

Formålet med hverdagscaféen er, at caféen skal være med til at skabe et ungenetværk som eleverne nødvendigvis ikke møder på deres praktikplads samt skabe et tættere tilhørsforhold til deres arbejdsgiver.

 

Målgruppe

EUX SSA-elever

Aktivteten er udviklet af
SOSU Østjylland

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten