Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Regelmæssige møder og koordinering mellem kommune og skole.

Kommune sender invitation til hverdagscafé

 
Hvordan blev processen gennemført?

Som planlagt i vedhæftede bilag

 

Hvordan blev processen evalueret?

Ved simple fysiske spørgeskemaer og løbende interviews af deltagende elever.

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Hverdagscaféen er et samarbejde mellem skole og kommune.

 

I hverdagscaféen er følgende repræsenteret:

  • Uddannelseskoordinator/konsulenter
  • Uddannelsesvejleder

Opmærksomhedspunkter og erfaringer med aktiviteten:

Under afprøvning af hverdags cafe, viser det sig, at have positiv betydning at Caféen afvikles på forskellige lokalcentre – da eleverne herigennem får et tilhørsforhold til evt.  kommende praktikpladser.

Der er kun behov for Hverdagscafe i første praktik, hvor alt findes nyt for eleverne.

 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Giv eleverne rum til at snakke sammen og lad dem komme til uddannelseskoordinator / uddannelsesvejleder ved behov.

Gør første gang obligatorisk, så de ved hvad de vælger/vælger fra.

 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten