Overgang fra Grundforløb til SOSU

Gennem en række tiltag ønsker vi at kvalificere elevernes uddannelsesvalg og forebygge frafald når eleverne kommer på hovedforløbet.

I udgangspunktet var ideen at der skulle sættes tid af i skemaet til at afvikle følgende tiltag:

  • Besøg af hovedforløbselever
  • Besøg af ansættende myndighed
  • Præsentation af hovedforløbsundervisere, praktikkoordinator
  • Temadag om uddannelse (afholdt af hovedforløbsundervisere)
  • Introduktion af logbog og refleksionshjul
  • PFU (inkl. Anvendelse af logbog og refleksionshjul)
  • FOA
  • Besøg fra praksis (fra hjemmeplejen)

Formålet

Formålet er at synliggøre krav og forventninger elever, skole og praksis imellem.

Formålet er også at få præsenteret eleverne for personer de møder i deres uddannelse, så det føles trygt.

 

Målgruppe

Elever på Grundforløb 2 SOSU rettede (SSH og SSA)

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten