Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Processen blev planlagt af kontaktlærerene og praktikkoordinatoren.

 
Hvordan blev processen gennemført?

Aktiviteten blev gennemført over 20 uger. 

 

Hvordan blev processen evalueret?

Projektet er forsøgt afholdt på tre forløb. Vi har løbende evalueret mundtligt og slutteligt har vi samlet og diskuteret vores erfaringer.

Ydermere er der blevet snakket med eleverne om projektet har givet mening.

Se yderligere udspecificering i vores drejebog

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Interne:

Undervisere fra hovedforløbet

Kontaktlærere på grundforløb

Praktikvejlederen

Eleverne fra hovedforløbene

 

Eksterne:

Ansættende myndighed

Repræsentant fra FOA

Christian Lindholt – udviklings og kvalitetsmedarbejder fra Herning kommunes hjemmepleje

PFU

 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Få skemalægningen til at skemalægge aktiviteterne på de relevante tidspunkter, så man ikke pludselig står i tidspres.

Få aktiviteterne sat i system, så det er en fælles opgave.

Hvis der ikke er tid til det hele, så udvælg de tiltag, der giver bedst mening.

 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten