Digitale undervisningsforløb som forberedelse til praktikken

Idéen bag de digitale undervisningsforløb er at forberede eleverne til praktikken på hovedforløbet med henblik på at:

  • Give eleverne indblik i situationer fra den praksis, de kan møde i praktikken.
  • Motivere eleverne til at fortsætte deres uddannelse.
  • Understøtte overgangen fra skole til praksis.

De digitale undervisningsforløb som forberedelse til praktikken er bygget op om to cases:

 

  1. Mødet med borger i eget hjem
  2. Mødet med den pårørende

Hensigten er at understøtte læringsmålet: “Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, empatisk og respektfuld måde samt reflektere over og begrunde sin egen professionelle rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer.”

 

Formålet

At styrke overgangen fra skole til praksis ved hjælp af et digitalt og praksisnært undervisningsforløb.

De digitale undervisningsforløb lever op til sit formål, da en elev i sin evaluering skriver: “…det virkede så virkeligt, at man sagtens kunne se det ske i arbejdet.”

 

Målgruppe

GF2-elever og hovedforløbselever som forberedelse til 1. praktikperiode på EUD og EUX uddannelserne indenfor social og sundhed.


Aktiviteten er udviklet af
Social- og Sundhedsskolen FVH

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten