Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Der er gennemført undersøgelser blandt eleverne på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens med henblik på at afdække, hvad der bekymrer dem i forhold til deres kommende praktikker. På baggrund af undersøgelserne har skolen i samarbejde med praksis planlagt den videre proces, det pædagogiske indhold i casene til de digitale undervisningsforløb, optagelser m.v.

 
Hvordan blev processen gennemført?

Skolen har i samarbejde med praksis udarbejdet drejebøger til optagelse af casene til de digitale undervisningsforløb. Skolen har hyret en tidligere, nu pensioneret, kollega ind til at spille borger, mens en underviser og praktikvejledere har spillet henholdsvis elev og pårørende.

Optagelse af casene til de digitale undervisningsforløb skulle have fundet sted på et plejecenter, men grundet COVID-19 situationen foregik optagelserne i skolens simulationsmiljøer, som bruges til simulationsundervisning.

 

Hvordan blev processen evalueret?

Eleverne har evalueret de digitale undervisningsløb ved hjælp af en kvalitativ debriefing ved skolens IKT-og læringsansvarlig umiddelbart efter afprøvningen, efterfulgt af en simpel spørgeskemaundersøgelse.

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Arbejdsgruppen har bestået af:

  • Skolens skole-/praktikkoordinator, som også er uddannelsesvejleder
  • Skolens IKT- og læringsansvarlig
  • Udvalgte undervisere
  • Praktikvejledere fra udvalgte samarbejdskommuner

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

  • Undervisningsforløbet faciliteres af en underviser, herunder en grundig introduktion, afspilning af de digitale cases og en debriefing.
  • Underviseren præsenterer refleksionsspørgsmål for eleverne inden afspilning af de digitale cases.
  • Underviseren printer refleksionsspørgmål til eleverne, så eleverne har dem ved hånden under afspilning af de digitale cases.
  • Eleverne arbejder sammen to og to som beskrevet i lærervejledningen.

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten