Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

En arbejdsgruppe under det lokale uddannelsesudvalg på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har foreslået forumteater som metode samt placering af aktiviteten i første praktikperiode. 

 
Hvordan blev processen gennemført?

Aktiviteten er afprøvet i efteråret 2021 i samarbejde med tre af skolens fem samarbejdskommuner og har fundet sted kl. 12-15 i alle tre afprøvninger.

 

Hvordan blev processen evalueret?

De deltagende elever har evalueret aktiviteten kvalitativt med den underviser, som har faciliteret forumteatret, i form af en debriefing. Derudover har eleverne evalueret aktiviteten i form af et spørgeskema umiddelbart efter afprøvning af aktiviteten.

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

 • Elevrepræsentanter fra skolens lokale uddannelsesudvalg
 • Praksisrepræsentanter fra skolens lokale uddannelsesudvalg
 • Uddannelseskonsulenter fra skolens samarbejdskommuner
 • Undervisere

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

 • Det er fordelagtigt, at det er en underviser, som eleverne kender, der faciliterer forumteatret.
 • Tydelig forventningsafstemning mellem skole og arbejdsgiver, herunder hvordan praktikstederne bliver informeret om aktiviteten, hvorvidt eleverne skal møde ind i på praktikstedet forud for aktiviteten osv.
 • Invitere gerne en praktikvejleder eller lignende ind, som kan agere ekspertpanel og give eleverne feedback på deres refleksioner.
 • Sørge for elevvenlig forplejning til aktiviteten f.eks. kaffe, te, sodavand, frugt, slik eller lignende.
 • Informere elever og undervisere om aktiviteten, inden de afslutter den pågældende skoleperiode.
 • Evt. anvende ordet “spil” i stedet for “teater”, da det kan virke grænseoverskridende på nogle elever.
 • Evt. afdække, om eleverne er bekendt med metoden, og give den pågældende underviser besked.

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten