Forberedelse og opsamling på første praktikperiode

Aktiviteten foregår på skoleperiode 1 A inden eleverne skal ud i første praktikperiode. Aktiviteten skal dels forberede eleverne godt til praktikken, inden de skal ud i første praktikperiode og dels give eleverne mulighed for at komme med input til aktiviteter, der gør det mere attraktivt at være ung SOSU-elev, mens de er i praktik.

  

Formålet er, at skolerne udvikler god praksis for, hvordan alle undervisere i samarbejde med praksis systematisk gennemfører forberedelse og efterbehandling af elevernes praktikperioder.  

Eleverne får desuden kendskab til kerneopgaven og den arbejdsdag de vil møde i praktikken. 

Ca. midtvejs i skoleperioden afholder vi en workshop på skolen, hvor uddannelseskonsulenter, repræsentanter fra praktikvejledere samt undervisere fra SOSU STV i fællesskab planlægger og gennemfører en proces, som handler om at forberede eleverne godt på den første praktikperiode.  

Ud over at blive introduceret godt til praktikken, bliver eleverne også introduceret til, at der er fokus på også at sikre et godt ungemiljø ude i praktikken.  

Eleverne bliver på denne workshop inddraget planlægningen af de aktiviteter, der skal foregå i løbet af praktikperioden, for at få et godt ungemiljø ude i praktikperioden.  

Denne workshop er således tænkt som første dialog med de unge om aktiviteter ude i praktikken. 

Formålet

Mindske praksis- og ansvarschok 

Input til aktiviteter mens eleverne er i praktik 

Attraktiv praktikperiode 

Styrket samarbejde mellem skole og praktik 

Eleverne skal have indflydelse 

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter på 1. skoleperiode samt 1. praktikperiode. 

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten