Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Processen er gennemført på både hjælper- og assistentuddannelsen.  

Underviser og uddannelseskonsulent mødtes forud for dagen og aftalte mål og indhold. 

 

Hvordan blev processen gennemført?

Processen blev gennemført på skolen, hvor uddannelseskonsulenter fra kommunerne mødte op og gennemførte aktiviteten i samarbejde med undervisere.

Hvordan blev processen evalueret?

Processen blev evalueret mundtligt på dagen, hvor eleverne kom med feedback på processen. 

Processen er desuden evalueret i planlægningsgruppen af undervisere og uddannelseskonsulenter. 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Undervisere på hjælper- og assistentuddannelsen 

Uddannelseskonsulenter fra kommunerne 

Elever på hjælper- og assistentuddannelsen i deres første skoleperiode. 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Eleverne havde mange praktiske spørgsmål, som fyldte meget på introdagen. Uddannelseskonsulenterne giver udtryk for, at det bevidner et stort behov for aktiviteten.  

Vigtigt at uddannelseskonsulenter og undervisere planlægger processen sammen, da det styrker sammenhængen mellem skole og praktik. Det har desuden den sideeffekt, at parterne får mødt hinanden og får et indblik ik den hverdag de hver især står i.