Fagligt og socialt forum i praktikperioden

Med aktiviteten Et fagligt og socialt forum i praktikperioder, får eleverne mulighed for at mødes og samtale om praktiklivet og de sociale og faglige udfordringer, de møder i den ”voksendominerende” hverdag

Formålet

Vi vil give eleverne oplevelsen af, at de er sammen om de nye udfordringer i praktikken, selv om de er hver for sig.

Det faglige og sociale forum skal samtidig være medvirkende til at skabe nye eller styrke allerede eksisterende sociale bånd mellem eleverne, så de måske kontakter hinanden yderligere i praktikperioden, hvormed fællesskabet klassevis også i praktikperioderne styrkes, hvilket vil medvirke til at fastholde EUX-eleverne i EUX-Velfærdsuddannelsen.

Målgruppe

EUX-elever på hovedforløbet.

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten