Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Indhold og struktur for ”Det faglige og sociale forum”, blev udviklet over flere møder. Fælles-link på Teams meeting blev oprettet, og eleverne blev skriftligt inviteret via mail med mulighed for at komme med forslag til mødets emner.

 

Hvordan blev processen gennemført?

Elever og undervisere mødtes via fælles-link på Teams meeting på de aftalte tidspunkter. Møderne blev faciliteret af underviserne. Møderne sluttede som aftalt.

 

Hvordan blev processen evalueret?

Mundtlig evaluering efter hvert møde

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Elever fra én EUX-klasse, EUD- og EUX-underviser (facilitatorer) samt skemalægger.

 

Opmærksomhedspunkter og erfaringer med aktiviteten

At inddrage uddannelseskonsulenter og centerledere fra kommunerne, således at EUX-eleverne kan fritages for praksis til formålet.

 

At aktiviteten kan gennemføres i alle praktikperioder for alle EUX-klasser. At EUX-elever på alle klassetrin introduceres til aktiviteten ved afslutning af skoleforløbene.

 

Opfordre dem til at kontakte hinanden yderligere.

 

Opfordre dem til at reflektere videre i deres logbog.

 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten