Aktivitet for eleverne med socialt og fagligt indhold, mens de er i 1. praktik

Målet med aktiviteten er, at mindske praksis- og ansvarschok og skabe en attraktiv praktikperiode samt styrke samarbejdet mellem skole og praktik 

 

Derudover der der fokus på styrkelse af følelsen af at være en del af en uddannelse også i praktikken. 

 

Aktiviteten går ud på, at elever i 1. praktik samles om en eller flere fælles aktiviteter med både fagligt og socialt indhold i løbet af deres første praktikperiode. 

 

Eleverne får fri fra praktikken en hel eller en halv dag for at deltage i en aktivitet, der er fælles for eleverne på holdet.  

 

Aktiviteterne skal have både fagligt og socialt indhold og der skal være repræsentanter fra både skole og praktik repræsenteret i både planlægning og gennemførelse. 

 

Formålet med dette initiativ er, at arbejdsgiverne er med til at skabe et ungdomsmiljø under praktikperioden, hvor eleverne kan mødes på tværs af praktikpladser til en fælles aktivitet og stadig føle sig som en del af uddannelsen og holdet. 

 

Uddannelseskonsulenter og undervisere forberedte i samarbejde en workshop for eleverne med både fagligt og socialt indhold. Der var plads til sparring med både uddannelseskonsulenter,

praktikvejledere, undervisere og elever imellem.   

 

Tema på første aktivitetsdag: Karakterdannelse og faglig stolthed

 

Formålet

at mindske praksis- og ansvarschok og skabe en attraktiv praktikperiode samt styrke samarbejdet mellem skole og praktik 

Derudover der der fokus på styrkelse af følelsen af at være en del af en uddannelse også i praktikken. 

 

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter i 1. praktikperiode. 

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten