Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

På et møde mellem uddannelseskonsulent, undervisere og udviklingskonsulent blev processen planlagt og tema for første samling fastlagt. Temaet skulle være karakterdannelse i en kombination af oplæg og workshop opgaver. Herefter blev der planlagt et socialt indslag med forskellige sjove opgaver. 

 
Hvordan blev processen gennemført?

Aktiviteten skulle gennemføres på skolen og blev planlagt i samarbejde med uddannelseskonsulenterne i kommunerne. 

 

Hvordan blev processen evalueret?

Dagen blev evalueret med et kort spørgeskema, som også gav mulighed for forslag til yderligere aktiviteter. 

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Uddannelseskonsulenter fra Kommunerne 

Udannelseschef fra SOSU STV 

Undervisere på assistentuddannelsen SOSU STV 

Udvilklingskonsulent SOSU STV 

 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Vigtigt at arbejdsgiver er involveret i både planlægning og udførelse og sørger for, at aktivitetsdagen er lagt i elevernes arbejdsprogram. 

 

Aktiviteten var obligatorisk for eleverne. 

 

Det er en god ide at inddrage eleverne i planlægningen. I aktivitet 1, blev eleverne inddraget i planlægningen af workshoppen, hvilket gav nogle gode input og et indblik i, at det var noget eleverne gerne ville prioritere. 

 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten