En Galion-ordning som bindeled mellem SOSU Østjylland og Silkeborg kommune

Skolen og praktikken ønsker at skabe en ny fortælling om det, at være ung (under 25 år) på SOSU-uddannelsen.

 

Skolen og kommunen tilbyder her et erhvervsrelevant studiejob under uddannelsen gennem en galion-rolle, der udover at udvikle særlige faglige og personlige kompetencer hos galionen samtidig også bidrager positivt til monitorering af arbejdsmæssige forhold for nyansatte elever på tværs af arbejdsmatrikler og skole/praktikperioder.  

 

Skole-praktik-samarbejdets vision er, at sikre sociale vitaminindsprøjtninger og en jernvest til første praktikperiode gennem et elevbåret socialt netværk. 

 

Konkret afprøves en introuge for nyansatte elever ved opstart af uddannelse og en introuge forud for første praktikperiode samt regelmæssig kontakt gennem første praktikperiode. Alle tre dele er drevet af galionerne og understøttes af skolen og praksis.  

 

Formålet

Først og fremmest, at få defineret og afdækket validiteten af en galionordning på SOSU-uddannelsen samt et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og praktikstederne, der iværksætter:

 

Målgruppe

Hovedforløbselever på EUD og EUX på forskellige skole- og praktikperioder.

Aktivteten er udviklet af
SOSU Østjylland og Silkeborg Kommune

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten