Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Regelmæssige møder mellem galioner, praktikken og skolen for at sikre datoerne for de tre indsatser og gennemgang af program. 

 
Hvordan blev processen gennemført?

Som planlagt i vedhæftede bilag

 

Hvordan blev processen evalueret?

Ved simple fysiske spørgeskemaer og løbende fokusgruppe interviews af både elever og galioner
Konkret afprøves en introuge for nyansatte elever ved opstart af uddannelse og en introuge forud for første praktikperiode samt regelmæssig kontakt gennem første praktikperiode. Alle tre dele er drevet af galionerne og understøttes af skolen og praksis.  

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Introugen ved uddannelsesstart:
Uddannelsesleder og skemalægger på hovedforløbet orienteres og skemaer tilpasses.
Arbejdsgiver skal involveres ift. fritagelse fra undervisning for galioner. Praktikkoordinator og enkelte praktikvejleder. Andet personale på skolen: studievejleder, bibliotekar, studiestøtten, mentor, IT-afdelingen. 

 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

  • Informer alle deltager i god tid om programmet.
  • Placer aktiviteterne i den sidste del af undervisningstiden. 
  • Lyt til galionerne. 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten