Elev-til-elev sparringscafé

Idéen kommer fra elever på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, da aktiviteten er baseret på et af de lokale elevråds drøftelser om ønsker til tiltag på skolen.

 

Visionen er, at elev-til-elev sparringscaféen:

  • Afvikles to gange om året,
  • Faciliteres af elevrådet og
  • Er åben for alle elever.


Det gennemgående tema for elev-til-elev sparringscaféerne vil være elevernes gode oplevelser fra praktikken med henblik på at skabe et fællesskab for eleverne på tværs af grundforløb og hovedforløb samt at fastholde og øge motivationen for uddannelsen for grundforløbseleverne.

 

Formålet

  • At øge kommunikationen og relationerne eleverne imellem.
  • At udbrede de gode oplevelser fra praksis.
  • At understøtte fællesskabsfølelsen på uddannelsen.
  • At understøtte elevernes motivation for uddannelse og læring.


Målgruppe

GF2-elever og hovedforløbselever på EUD og EUX uddannelserne indenfor alle fire hovedområder.

Aktiviteten er udviklet af
Social- og Sundhedsskolen FVH

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten