Ungenetværk

Ungenetværket er et rum udenfor elevernes arbejdstid, hvor man har et fællesskab, hvor der kan erfaringsudveksles fra praktik eller skoleforløb.

Et rum der tillader at eleverne udvider deres fællesskab på SOSU og styrker hinanden på tværs af årgange og forløb.

 

På den måde er håbet, at man føler et stærkere tilhørsforhold til uddannelsen og faget, og dermed bruger netværket i sociale og faglige sammenhænge.

Dette med henblik på at skabe øget gennemførsel.

 

Formålet

At skolen i samarbejde med Aarhus Kommune etablerer et ungenetværk hvor alle elever under 25 bliver inviteret til sociale og faglige aktiviteter på månedlig basis.

 

Ungenetværket forsøger samtidig at udvide den ramme de ser skolen i, og derfor trækker vi også de unge ud af skolens lokaler og ud i byen, for at de på den måde både ser hinanden og medarbejderne i et nyt lys.

 

Idéer til dette har blandt andet været frontløberne, ungdomskulturhuset, domen mm. Det er meningen at deltagerne hver gang går derfra med noget læring, erfaring, nye perspektiver.

 

Det er samtidig hensigten at eleverne oplever et netværk, en social fællesskabsfølelse, der gør at de danner nye relationer på tværs af forløb.

 

Målgruppe

EUD / EUX

SSH /SSA på alle årgange

Aktivteten er udviklet af
SOSU Østjylland og Aarhus Kommune

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten