Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Eleverne har været inviteret til 3 forskellige aktiviteter over 3 måneder. De har været inviteret via mails, der har indeholdt et tilmeldingslink, gennem QR-koder, plakater, postkort mm, der har været synlige på både skoler og praktiksteder.

På den måde har der både været øje for, at vi som arrangører ved hvor mange der deltager, og samtidig får de en følelse af at de har bundet sig til at deltage.

 
Hvordan blev processen gennemført?

Eleverne har været inddraget undervejs, således vi kunne sikre os også at møde deres behov til netværksaftenerne. På den måde har de haft indflydelse på både aktivitet og lokation – fx var Bowling kraftigt efterspurgt.

 

Hvordan blev processen evalueret?

Evalueringen er sket undervejs samt slutteligt gennem deltagere og projektmedarbejdere.

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Projektmedarbejdere fra SOSU Østjylland

Aarhus Kommune – Praktikvejledere og uddannelseskonsulent

Handlemod – Konsulentvirksomhed

Frontløberne – Kulturhus for unge

Eleverne fra SSH, SSA, EUX

 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Gør det nemt at melde sig til. Elever læser ikke nødvendigvis en invitation i en mail. 

De lokationer og aktiviteter der har været udvalgt, har vi forsøgt at ramme en bred målgruppe der afspejler skolens alsidighed.

Således får de set mere af Århus, mødes udenfor deres normale komfortzone og afprøver nye aktiviteter.

 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten