Fælles arrangement for EUX-elever

Med et fælles arrangement på skolen i hyggelige og sociale rammer ønsker vi at give eleverne mulighed for at videndele erfaringer inden for emner, de selv har udtrykt behov for at få behandlet fra deres praktikforløb. Samtidig får den enkelte EUX-elev mulighed for at møde elever fra andre EUX-klasser, vejledere fra praksis og uddannelseskonsulenter fra de 6 samarbejdskommuner.

 

Formålet

At udvikle et EUX-ungemiljø med en fællesskabsfølelse, der styrker fastholdelsen af eleverne i EUX-Velfærdsuddannelsen – både i skole- og praktikforløb

 

Målgruppe

EUX-eleverne på hovedforløbet samt praktikvejledere og uddannelseskonsulenter fra praksis.

Sådan gør du

Find en guide til, hvordan du gennemfører aktiviteten

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten