Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Indhold og struktur for arrangementet blev udviklet over flere møder. Deltagerne blev inviteret, og der blev afholdt mange små ad-hoc-møder med de implicerede parter, hvor det praktiske blev aftalt.

 
Hvordan blev processen gennemført?

Mødet var delt i to seancer: Under første seance mødtes eleverne på tværs af klasserne i tre grupper og samtidig mødtes praktikvejlederne og uddannelseskonsulenterne i en gruppe omkring samme emne.

 

Derefter blev praktikvejleder-og-uddannelseskonsulent-gruppen fordel i de tre elevgrupper for så igen at debattere samme emne. Mødet sluttede med en fremlæggelse i plenum. 

Se mere i vedhæftede bilag: “Intro til facilitatorerne”.

 

Hvordan blev processen evalueret?

Ved simple fysiske spørgeskemaer.  

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Alle EUX-elever på hovedforløbet, praktikvejledere, uddannelseskonsulenter, facilitatorer (undervisere), kantinepersonale, servicemedarbejder, skemalægger, fotograf.

 

Opmærksomhedspunkter og erfaringer med aktiviteten

Vigtigt at inddrage uddannelseskonsulenterne, så de sikrer, at der er et rimeligt fremmøde fra alle kommuner.

Mødets fokus skal være grundigt afklaret: indholdet samt vægtningen mellem proces og produkt.  

Vigtigt at overveje, hvordan man bruger struktur, lokaler og traktementet til at iscenesætte sociale interaktioner.

 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Mødet må ikke blive for komprimeret. Vigtigt at facilitatorerne er introduceret grundigt til fokus, struktur og tidsplan.

Vigtigt at alt det praktiske er tænkt igennem og forberedt.

 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten