Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Der er inden praktikken etableret et samarbejde mellem skolens praktikkontaktperson og den uddannelsesansvarlige for at finde tidspunkt for aktiviteten.

Eleverne er i skoleforløb og får besøg af den uddannelsesansvarlige fra praktikken.  

 

Hvordan blev processen gennemført?

Et par uger inden eleverne skal i somatisk praktik besøger, den uddannelsesansvarlige, en praktikvejleder og et par elever, der lige har været i praktik, klassen og har en dialog om den somatiske praktik samt om gensidige forventninger til praktikken. 

 

I den sidste uge af praktikken planlægges endnu en formiddag med eleverne, hvor der samles op på oplevelser og læringsmiljø i den somatiske praktik. Her er både uddannelsesansvarlig, praktikvejleder samt skole-praktikperson tilstede. I denne del skulle eleverne skrive et postkort med tre ting de ville tage med sig fra praktikken.  

 

Derefter blev de delt i grupper på tværs af deres afdelinger, og skulle drøfte deres besvarelser fra postkortene. 

 

Herunder gik uddannelsesansvarlige og uddannelsesleder rundt i grupperne og deltog i dialogerne. 

 

Hvordan blev processen evalueret?

Som evaluering på aktiviteten blev der lavet en fælles opsamling og refleksion over aktiviteten, og eleverne skulle herefter evaluere deres praktik via en spørgeskemaundersøgelse og skrive noter i deres uddannelsesmappe som forberedelse til næste praktik. 

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Uddannelsesansvarlig, praktikvejleder, 2 ”gamle” elever og skole-praktikkontaktperson (underviser) samt eleverne, der skal i praktik. 

 

Opmærksomhedspunkter og erfaringer med aktiviteten:

Eleverne manglede deres holdkammerater fra de andre hospitaler. 

 

Eleverne vil gerne have en hel dag mellem somatisk praktik på hospital og somatisk praktik i ældreområdet, det kunne måske være aktiviteten fremadrettet.

 

De ville gerne have dagen som opsamling på praktik, mødes med dem der har været på andre sygehuse og lave noget sammen, så de igen føler sig som en klasse. 

  

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten