Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

I samarbejde med kommunen er der afsat en dato i elevernes praktik, hvor de får to timer på skolen med fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Her har en underviser med erfaring på området forberedt et program for deres indkald.

Inden eleverne går i praktik, informeres de om formålet med aktiviteten samt praktiske informationer.

 
Hvordan blev processen gennemført?

Opvarmning

Forskellige øvelser

Udstrækning

Igennem alle aktiviteterne er det vigtigt, at have fokus på koblingen til praksis

 

Hvordan blev processen evalueret?

Efterfølgende opsamling med eleverne i forhold til, hvad de skal være ekstra opmærksom på i praktikken i forhold til det fysiske arbejdsmiljø  

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Uddannelsesleder og skemalægger på hovedforløbet orienteres og skemaer tilpasses.  Endvidere skemalægges en fysioterapeut til at forberede og gennemføre aktiviteterne.

Arbejdsgiver skal involveres ift. fritagelse fra praktikken. Praktikkoordinator og enkelte praktikvejleder er skemalagt i deres kalender til at kunne deltage.

 

Opmærksomhedspunkter og erfaringer med aktiviteten

Eleverne synes det var rigtig godt, at komme ind fra praktikken og få genopfrisket det fysiske arbejdsmiljø i forhold til de nu har erfaring med området fra praksis. Endvidere fik eleverne mulighed for at vende de forskellige problematikker de måtte opleve i deres praktik samt mulighed for at spejle sig med ligesindede. 

 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Informer alle deltager i god tid om programmet.

Placer aktiviteterne i midten af praktikken, således eleverne har mulighed for at møde ligesindede og få sparring samt arbejde videre med det fysiske arbejdsmiljø i praktikken.

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten