Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

I processen er det vigtigt at sætte fokus på arbejdsgruppen. Udover undervisere og administrativt personale deltog 3 EUX-elever fra forskellige årgange i arbejdet med buddyordningen. Eleverne kom med input til aktiviteter og deltog i både planlægning og udførelse. Elevinddragelse er nøglen til at en buddyordning bliver en succes.

Buddyordningen blev taget rigtig godt imod, men det kræver klar struktur for at fastholde eleverne efter opstart.

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Elever, undervisere, uddannelseskoordinatorer (fra praksis), projektteamet

Eksterne konsulenter (Rold Skov Adventure)

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Det kræver en klar mødestruktur for buddygrupperne for at ordningen fungerer optimalt.

I praktikperioderne kan praksis være med til at understøtte at buddygruppen mødes.

Det er vigtigt at inddrage elever i planlægning og afvikling af møder/aktiviteter.