Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

I udarbejdelsen af årshjulet deltog 3 elever i arbejdsgruppen.

Eleverne har efterfølgende været en stor del af planlægningsarbejdet og deltaget aktivt i forhold til afvikling af de forskellige aktiviteter.

F.eks.:

  • EUX-eleverne på 3. skoleperiode, planlægger og gennemfører aktivitetsdagen (i samarbejde med underviseren i Idræt)
  • EUX-eleverne på 4. skoleperiode planlægger årsfesten (i samarbejde med underviserne)
 
Hvordan blev processen gennemført?

Se årshjulet for aktiviteterne her 

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Elever, undervisere, projektteam, eksterne oplægsholdere, praktikvejledere, serviceteamet på skolen

 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Det er vigtigt at eleverne er en aktiv del af udvælgelse af aktiviteter og planlægningen, således at der tages højde for elevernes forskellighed. De planlagte aktiviteter skal være noget alle har mulighed for at deltage i.

 

At planlægge aktiviteter for et helt år, er en krævende opgave, så det gælder om at komme i gang i god tid. I planlægningen er det vigtigt at tage højde for praktik- og eksamensperioder. Derudover er det vigtigt at have fokus på diversitet, så de forskellige arrangementer ikke bliver ensformige.

 

I forhold til den praktiske understøttelse, anbefaler vi at skolen i samarbejde med praksis udarbejder et årshjul for de afledte opgaver.

 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten