Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Inden eleverne skal i praktik, har elevernes kontaktlærer sammensat eleverne i makkerpar på tværs af årgangene, eksempelvis en H1 elev er sammen med en H3 elev. Inden eleverne sendes i praktik, får de mulighed for at mødes med hinanden.

Endvidere er der i samarbejde med elevens uddannelsesansvarlige i kommunen afsat to dage af to timer, hvor eleverne i løbet af deres praktik kommer ind på skolen på tværs af alle årgangene. Dette med fokus på fastholdelse, så eleverne ikke føler sig alene omkring deres faglige tvivl.

På disse dage har deres kontaktlærer og praktikansvarlige forberedt et program, hvor de på tværs sammen drøfte de forskellige faglige perspektiver der måtte være i praktikken.

 
Hvordan blev processen gennemført?

2 timers møde i januar på skolen

2 timers møde i marts på skolen

Fælles oplæg

Faglige refleksioner

Gruppearbejde

 

Hvordan blev processen evalueret?

Efterfølgende opsamling med eleverne i forhold til hvad de skal være ekstra opmærksom på i praktikken i forhold til det fysiske arbejdsmiljø

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Undervisere samt uddannelsesansvarlige fra kommunerne. 

 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Eleverne finder det meningsfyldt både at have en makker fra en anden årgang, de kan sparre med samt at få lov til at komme ind og mødes på tværs af årgangene under praktikken, for at få afklaret nogle af de refleksioner, tanker og perspektiver, de går med i dagligdagen.

 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Det er vigtigt at sætte eleverne i centrum og tage udgangspunkt i deres perspektiver, når de mødes i praktikken.

 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten