Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Først indgås aftale med relevante aktivitetscentre og der udpeges kontaktpersoner på aktivitetscentrene. Der afholdes informationsmøder med kontaktpersonerne inden opstart. 

Dernæst fordeles eleverne på de forskellige centre ud fra deres bopælskommune. 

I løbet af praktikperioden besøger undervisere eleverne på aktivitetscentrene. Udover besøg følges der løbende op på elevernes udbytte gennem reflektionsopgaver. 

Eleverne udarbejder forskellige opgaver hver mandag. 

 

Hvordan blev processen evalueret?

Der blev udsendt spørgeskema til både elever og mandagspraktiksted

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

  • Undervisere på EUX
  • kontaktpersoner på aktivitetscentre
  • elever
  • praktikkonsulenter
  • projektteam 
  •  

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Der er et ønske om, at dagene for den forlagte undervisning kan variere, da flere aktivitetscentre altid har de samme aktiviteter på de samme dage.  

Det er vigtigt at klæde kontaktpersonerne på aktivitetscentrene rigtig godt på til at modtage EUX-elever, da uddannelsen ikke er lige velkendt på alle aktivitetscentre. 

Derudover er det vigtigt med en løbende kontakt med aktivitetscentrene, så der altid er klarhed over hvilke aktiviteter/opgaver eleverne deltager i.  

 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten