Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

EUX læringsfællesskaber og netværk er organiseret i tre trin:

  • SSA EUX-eleverne følger sygeplejestuderede på en følgedag i deres kommunale praktik.
  • SSA EUX-eleverne deltager i sygeplejestuderende kliniske forudsætningskrav.
  • SSA EUX-elever og sygeplejerstuderende møder hinanden ’efter mødet’. Eleven og den studerende beslutter selv rammen og indhold.
Hvordan blev processen evalueret?
  • Klinisk vejleder evaluerer processen med sygeplejestuderende
  • Arbejdsgruppen evaluerer processen med EUX-elever i form af fokusgruppeinterview.

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Et samarbejde mellem SOSU Østjylland (underviser/koordinatorer), VIA (lektor) og Aarhus Kommune (Uddannelseskonsulenter for SSA EUX og sygepl., ergo og fys.-studerende).

 

Opmærksomhedspunkter og erfaringer med aktiviteten:

EUX læringsfællesskaber er ikke afhængig af praktiklokation, men logistik i forhold til kompetencemål i SSA EUX-uddannelse og på sygeplejestudiet samt samme praktikperiode.

På SOSU Østjylland og VIA har følgende været muligt:

EUX SSA hold aug. 19, praktik 3 (Det sammenhængende sundhedsvæsen) og sygeplejestuderende på 6. semester.

 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten