Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

IKT- og læringsansvarlig på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har sammen med en underviser og uddannelseskonsulenten fra Vejle Kommune forfattet de to borgercases. Derefter har skolen i samarbejde med Plejecenter Rosengården i Vejle Kommune forestået optagelser fra praksis og interviews med borgere, ansatte samt en social- og sundhedselev.

 
Hvordan blev processen gennemført?

Aktiviteten er afprøvet på et GF2-EUX hold i foråret 2022.

 

Forud for afprøvningen har skolens IKT- og læringsansvarlig introduceret de pågældende undervisere til materialet og de didaktiske overvejelser med materialet.

 

Hvordan blev processen evalueret?

Umiddelbart efter afprøvningen har eleverne evalueret aktiviteten ved hjælp af et online spørgeskema. Spørgeskemaundersøgelsen er fulgt op af et fokusgruppeinterview med eleverne.

 

Evalueringen viser, at eleverne vurderer, at de digitale cases gør en forskel i forhold til at koble teori på skolen til virkeligheden udenfor skolen. Som en af eleverne udtrykker det:

 

”Jeg synes generelt, det fungerede rigtig godt, og man får et indblik i, hvilke slags personer man kan møde i sin praktik/virkeligheden, og hvordan man snakker med dem.” (GF2-EUX elev, marts 2022)

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

  • Skolens IKT- og læringsansvarlig
  • Skolens simulationsansvarlig
  • Undervisere
  • Uddannelseskonsulenten fra Vejle Kommune
  • Udvalgte borgere på Plejecenter Rosengården i Vejle Kommune
  • En praktikvejleder fra Plejecenter Rosengården i Vejle Kommune
  • En social- og sundhedsassistent fra Plejecenter Rosengården i Vejle Kommune
  • En social- og sundhedsassistentelev fra Plejecenter Rosengården i Vejle Kommune

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

  • Underviserne får en grundig introduktion af materialet og de didaktiske overvejelser med materialet.
  • Underviserne tilrettelægger og faciliterer de digitale cases, så eleverne kommer rundt om al materialet.

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten