Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Forberedelse:

Alle GF2 elever på skolen udfylder en survey, med deres forventninger til praktikperioden.

Udvalgte praktikvejledere (her har vi haft 3 kommuner med) udfylder en survey, med deres forventninger til praktikperioden.

Temadagen

Der udpeges 2 GF2 klasser (1 i Hjørring og 1 i Aalborg) til deltagelse i temadagen. Derudover deltager praktikvejledere / uddannelsesansvarlig / praktikkonsulenter

 
Hvordan blev processen gennemført?

Se program i vedhæftede bilag

 

Hvordan blev processen evalueret?

På dagen og opfølgning efter 1. praktikperiode (2 SSH klasser).

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

Praktikpladskonsulenterne

Kontaktlærerne

Eleverne

Uddannelseskoordinatorerne

Praktikvejlederne

 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Vi afviklede temadagen virtuelt, og vil anbefale dette, for at sikre god tilslutning til temadagen fra praksis.

 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten